Zgłoszenie awarii aplikacji

Polska Telewizja Internetowa online

Zgłoszenie awarii aplikacji

Jeśli twoja aplikacja przestała działać, lub działa nieprawidłowo, możesz zgłosić awarię do działu technicznego. W tym celu wypełnij prawidłowo poniższy formularz zgłoszeniowy. Pamiętaj, że jeśli dane będą nieprawidłowe, lub niespójne, niestety nie będziemy mogli Ci pomóc, wówczas otrzymasz od nas kolejną wiadomość, z prośbą o dosłanie szczegółów lub prawidłowych danych.

Przypominamy, że TV działa cały czas w trybie ciągłym, nie ma przerw w nadawaniu. Każdy problem spowodowany jest najczęściej błędnie działającą aplikacją, brakiem aktualizacji systemu lub aplikacji, zbyt niską wartością szybkości internetu (minimum 65 Mb/s), brakiem potrzebnej ilości pamięci podręcznej na urządzeniu. To oczywiście tylko kilka czynników, które mogą powodować problemy z odbiorem. Szczególnie narażoną aplikacją na awarie (80% zgłoszeń), jest aplikacja SMART IPTV (siptv).

 

Procentowy udział zgłoszonych awarii, w zależności od aplikacji w miesiącu: marzec 2024

 

Pamiętaj! Formularz zgłoszenia dotyczy wyłącznie 1 urządzenia, jeśli problem dotyczy więcej niż 1 urządzenia, wypełnij formularz również do kolejnego urządzenia.

UWAGA! Nie wypełniaj formularza zgłoszeniowego kilkukrotnie w tej samej sprawie, takie zgłoszenia będą automatycznie usuwane jako zduplikowane.