Błąd #8 outdated link

Polska Telewizja Internetowa online

Błąd aplikacji #8 outdated link

 

Jednym z pojawiających się błędów w aplikacji jest komunikat:

ERROR #8 outdated link

Tego typu błąd pojawić się może w aplikacji w kilku sytuacjach:

 – aplikacja została zaktualizowana,

– telewizor lub inne urządzenie miały aktualizację systemową,

 – aplikacja nie maiła dostępu przez dłuższy czas do internetu,

– urządzenie przez dłuższy czas pozostawało wyłączone,

– aplikacja ma ustawiony długi czas odświeżania listy (przestaw na minimalny czas np. 1 godzina)

 

Rozwiązanie problemu:

Telewizory z systemem Smart TV: wykonaj RELOAD lub RESTART przyciskiem w aplikacji.

Telewizory i inne urządzenia z systemem Android TV: wejdź w „ustawienia” Androida, następnie „aplikacje”, odszukaj swoją aplikację, naciśnij „wymuś zatrzymanie”, wyjdź z ustawień i otwórz swoją aplikację ponownie.

 

Opisany powyżej błąd, nie ma w żaden sposób powiązania z naszą TV, błąd powstaje na urządzeniu i bezpośrednio w aplikacji, można to nazwać „zawieszeniem się aplikacji”. Powyższe informacje, dotyczące rozwiązania problemu, gwarantują w 100% powrót do normalnego trybu pracy aplikacji oraz ponownego pobrania przez nią listy kanałów z serwera. Metoda ta, jest zawsze skuteczna i pozwala na odzyskanie pełnego dostępu do TV.