MyIPTV Windows instalacja

Polska Telewizja Internetowa online

 

Instalacja i korzystanie z aplikacji MyIPTV

UWAGA! Przed instalacją TV sprawdź, czy aplikacja MY IPTV oraz VLC Media Player są dodane do “wyjątków” w programie antywirusowym oraz w usłudze Windows Defender.

Pobierz aplikację MyIPTV ze sklepu Microsoft: TUTAJ POBIERZ APLIKACJĘ

Przejdź do sekcji Ustawienia (Settings) i kliknij Dodaj nową playlistę i źródło EPG “Add new playlist and EPG source”

MyIPTV Player highlights the Settings area

 

 

Załaduj listę kanałów, jak na poniższym przykładzie, nazwę dla listy możesz przyjąć dowolną. W drugim polu (pod nazwą) wprowadź swój indywidualny link. Po wprowadzeniu nazwy oraz wstawieniu linku, nasiśnij “Add remote list”. Tę samą czynność przeprowadź w ten sam sposób dla pozostałych dwóch linków jeśli wybrałeś pakiet rozszerzony MAXI XXL + VOD

MyIPTV Player highlights the Remote channel list section

 

 

Przejdź teraz do sekcji Ustawienia “Settings” i wybierz z menu playlistę, która zamierzasz oglądać i kliknij Odśwież “Refresh”

MyIPTV Player highlights the channel playlist selection section

 

 

Dodanie EPG (program telewizyjny)

W sekcji Program guide (EPG), w pierwszym polu wpisz dowolną nazwę, następnie w polu poniżej wprowadź link, jaki otrzymałeś do EPG, czyli programu telewizyjnego. Po wprowadzeniu linku naciśnij przycisk “Add EPG source”

 

Wybór kanałów i grup z TV

Przejdź teraz do sekcji Kanały “Channels” i kliknij kanał, aby obejrzeć go na żywo, lub wybierz najpierw grupę, w której chcesz oglądać dany kanał TV

MyIPTV Player highlights the Channels area